Προγραμματισμός διδακτέας ύλης Ιστορίας Κοινού Κορμού


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Προγραμματισμός διδακτέας ύλης Ιστορίας Κοινού Κορμού,


Διδακτικά εγχειρίδια:
1. Παντελίδου Αγγ. και Χατζηκωστή Κ., Ιστορία της Κύπρου – Βυζαντινή Περίοδος, ΥΑΠ, Λευκωσία 1991
2. Δημητρούκας Ι., Ιωάννου Θ., Μπαρούτας Κ., Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου 565 – 1815, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006 (Δ΄ Έκδοση)
3.  Παντελίδου Αγγ., Χατζηκωστή Κ., Σαββίδου Χ., Κατσώνης Κ., Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη (1192 – 1974), ΥΑΠ, Λευκωσία 2006.
 Η διδακτέα ύλη διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Διδακτικό εγχειρίδιο των Δημητρούκα Ι., Ιωάννου. Θ., Μπαρούτα Κ., Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου (565 – 1815), ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006

Ι.  ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565 -843)
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού                                                                                              
Η βασιλεία του Ηρακλείου   
Η εικονομαχία                                                                                                                         
                                                                                                                                                 
Διδακτικό εγχειρίδιο των Παντελίδου Αγγ. και Χατζηκωστή Κ., Ιστορία της Κύπρου, Βυζαντινή Περίοδος, ΥΑΠ, Λευκωσία 2006
Πρωτοχριστιανική – Πρωτοβυζαντινή Περίοδος                          
Περίοδος Αραβικών επιδρομών
 

Διδακτικό εγχειρίδιο των Δημητρούκα Ι., Ιωάννου. Θ., Μπαρούτα Κ., Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου (565 – 1815), ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006

ΙΙΙ. ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΩΣ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣ (1054-1204)
Σταυροφορίες                                                                                                                                                                             


Διδακτικό εγχειρίδιο των Παντελίδου Αγγ. και Χατζηκωστή Κ., Ιστορία της Κύπρου, Βυζαντινή Περίοδος, ΥΑΠ, Λευκωσία 2006
Κυρίως Βυζαντινή Περίοδος                                                    Διδακτικό εγχειρίδιο των Δημητρούκα Ι., Ιωάννου. Θ., Μπαρούτα Κ., Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου (565 – 1815), ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006

IV. Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΕΠΟΧΗ (1204 – 1453).
    Ο ΥΣΤΕΡΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ
Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους                                                                         
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης                                                                           

V. Ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΗ
Ο Βυζαντινός Πολιτισμός                                                                     
    
                                              
Διδακτικό εγχειρίδιο των Παντελίδου Αγγ., Χατζηκωστή Κ., Σαββίδου Χ., Κατσώνη Κ., Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη (1192 – 1974), ΥΑΠ, Λευκωσία 2006
Φραγκοκρατία                                                                               
Βενετοκρατία                                                                                                                                                         

Διδακτικό εγχειρίδιο των Δημητρούκα Ι., Ιωάννου. Θ., Μπαρούτα Κ., Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου (565 – 1815), ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006

VI. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453 – 1648)
Αναγέννηση                                                                                                                                                                    
Oι ανακαλύψεις                                                                                                          
Ο Πολιτισμός της Αναγέννησης                                                                                 

Διδακτικό εγχειρίδιο των Παντελίδου Αγγ., Χατζηκωστή Κ., Σαββίδου Χ., Κατσώνη Κ., Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη (1192 – 1974), ΥΑΠ, Λευκωσία 2006
Τουρκοκρατία                                                                              
Οι Κοινότητες στην Κύπρο
                                                                                              
 
Διδακτικό εγχειρίδιο των Δημητρούκα Ι., Ιωάννου. Θ., Μπαρούτα Κ., Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου (565 – 1815), ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006

VII. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1648) ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ         ΒΙΕΝΝΗΣ (1815)
Ο Διαφωτισμός                                                                                                        
Οικονομικές εξελίξεις: Απαρχές της
βιομηχανικής επανάστασης και οικονομικές θεωρίες
Η Αμερικανική επανάσταση                                                                                     
Η Γαλλική επανάσταση και η Ναπολεόντεια περίοδος